Echografisch onderzoek

Heb je één van deze klachten?

 • Pijn na inspanning in spier of pees
 • Pijn bij bewegen
 • Bewegingsbeperking
 • Last van spieren na een verrekking
 • Plotselinge pijnscheut bij het sporten / bewegen
 • Pijn onder de voet, vooral bij opstaan

Met echografie kunnen wij in de praktijk middels echografisch onderzoek structuren in jouw lichaam bekijken en eventueel constateren of er afwijkingen aanwezig zijn.
Dankzij dit echografisch onderzoek kunnen we vaak ook beter inschatten wat de beste behandeling voor je kan zijn.
In onze praktijk werken therapeuten die speciaal zijn opgeleid om een echografisch onderzoek te kunnen doen en de beelden te interpreteren.

Wat is echografie?
Veel mensen kennen echografisch onderzoek van de zwangerschapsecho. Echografie kan ook heel goed gebruikt worden om structuren in beeld te brengen die met bewegen te maken hebben, zoals spieren en pezen, een slijmbeurs of een gewrichtsbandje.
Geluidsgolven worden door middel van een apparaatje (transducer) in het lichaam gestuurd. Het echografie-apparaat zet de teruggekaatste geluiden om in beelden die je op het scherm ziet. Zo ziet de echografist of weefsels verdikt zijn, of er scheurtjes in zitten en of er mogelijk verkalking of vocht in het weefsel aanwezig is.
Echografie is niet schadelijk en niet pijnlijk. Behalve de aanraking en de gel voel je niets van het echografisch onderzoek.

Hoe wordt een echografisch onderzoek uitgevoerd?
Er wordt eerst gel op de huid aangebracht dat nodig is voor een goede geleiding van de geluidsgolven. Daarna wordt de transducer op de huid geplaatst en wordt het echobeeld zichtbaar op het scherm.
Om het gehele gebied goed te kunnen onderzoeken wordt de transducer vaak in verschillende posities geplaatst. Ook kan het zijn dat de therapeut je vraagt om bepaalde bewegingen te maken tijdens het onderzoek.
Meestal kan je als patiënt op het beeldscherm meekijken tijdens het onderzoek.

Het eerste echografisch onderzoek duurt 50 minuten (2 zittingen). De volgende onderdelen behoren tot een echografisch onderzoek: 

 • Intake gesprek
 • Fysiek beweeg onderzoek
 • Echografisch onderzoek
 • Bespreking werkdiagnose
 • Bespreking behandeltraject
 • Verslag voor de verwijzend arts.

Evaluatief echografisch onderzoek kan binnen het eventuele behandeltraject worden uitgevoerd (kost geen extra zitting).

Voordelen van echografie:

 • Het onderzoek is ongevaarlijk en pijnloos.
 • Echografie kan dynamisch (tijdens beweging) worden uitgevoerd.
 • Je hoeft niet naar het ziekenhuis voor echo onderzoek. Fysio Team Texel heeft dit aanvullend onderzoek zelf in huis.
 • Dankzij echografie kunnen wij met grotere zekerheid een juist behandelplan opstellen en ben je wellicht sneller van jouw klachten af
 • Het echografisch onderzoek kan na enkele weken worden herhaald, om het herstel te kunnen volgen.
 • Indien je behandelend therapeut dat wenselijk of noodzakelijk acht, kan hij/zij je naar aanleiding van het echografisch onderzoek heel gericht doorverwijzen naar een arts of specialist.

       Niek Bron, Wouter Keijning en Sanne Post, gespecialiseerd in echografisch onderzoek

Klik hier om online een afspraak te maken. 

Bron: Fyzzio international bv