Hartrevalidatie

Hartrevalidatie bij coronaire hartaandoeningen

Oorzaak en ontstaanswijze coronaire hartaandoeningen

Coronaire hartziekten zijn aandoeningen die worden veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders, bijvoorbeeld door een afzetting van vet in de vaatwand.
De kransslagaders zijn verantwoordelijk voor de aanvoer van zuurstof naar het hart, zodat het hart zijn werk kan doen. Door het coronair lijden ontstaat er zuurstofnood in het hart.

Afhankelijk van de symptomen en het geleden zuurstoftekort kunnen er twee groepen coronair lijden onderscheiden worden: angina pectoris en het hartinfarct.
Leefstijlfactoren spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van coronaire hartziekten, met name roken, stress, voeding en bewegen. Ook zou de aandoening familiair bepaald kunnen zijn.

Klachten en verschijnselen coronaire hartaandoeningen

Pijn op de borst is een kenmerk van angina pectoris en van een hartinfarct. Bij een hartinfarct is er sprake van plotselinge, hevige pijn in de borst die lang aanhoudt. Bij angina pectoris zijn de klachten over het algemeen minder hevig en korter durend.

Behandeling coronaire hartaandoeningen

Een dotter- en stentbehandeling is een veelvoorkomende behandeling, die vernauwingen in de kransslagaders van het hart opheft.
Nadat u een hartoperatie heeft ondergaan of een hartinfarct heeft meegemaakt is het verstandig om onder leiding van een fysiotherapeut het herstel te bevorderen en uw conditie te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat deelname aan een hart beweegprogramma het risico op nieuwe hart- en vaatproblemen vermindert en een positief effect kan hebben op uw conditie en op uw psychisch en sociaal functioneren. Ook het omgaan met lotgenoten, mensen die net als u aan het revalideren zijn vanwege hun hartklachten, kan herstel bevorderend werken.

In de meeste gevallen wordt de revalidatie eerst opgestart in het ziekenhuis. In een periode van 4-6 weken wordt u begeleid in het leren opzoeken en erkennen van fysieke grenzen, uw eventuele angsten worden overwonnen en uw conditie wordt opgebouwd. Uit ervaring blijkt vaak dat er na de eerste revalidatie in het ziekenhuis nog persoonlijke doelen zijn zoals het leren omgaan met lichaamssignalen, vertrouwen krijgen in het lichaam, conditie verder opbouwen, afvallen of bijvoorbeeld werkhervatting.

Fysio Team Texel biedt daarom een beweegprogramma aan als vervolg op de hartrevalidatie in het ziekenhuis. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om direct na de ziekenhuisopname dit programma in onze praktijk te gaan volgen zonder eerst in het ziekenhuis gerevalideerd te hebben. Dit gebeurt altijd in overleg met de cardioloog/fysiotherapeut van het ziekenhuis.

Hoe ziet het beweegprogramma coronaire hartaandoeningen er voor u uit?

Het beweegprogramma zal circa 12 weken in beslag nemen. Het programma is individueel afgestemd, maar wordt in groepsverband gegeven. De trainingen worden gegeven in een van de oefenzalen van Fysio Team Texel en vinden plaats in kleine groepen van maximaal 6 personen. De trainingen worden gegeven door de speciaal daarvoor geschoolde fysiotherapeuten Sanne van Althuis en Ingeborg Wijbrands. Voordat u begint te trainen in de groep heeft u eerst een individuele afspraak met een van de fysiotherapeuten, oftewel een intakegesprek.

Hartrevalidatie bij hartfalen

Oorzaak en ontstaanswijze hartfalen

Hartfalen is een combinatie van verschijnselen die het gevolg zijn van een verminderde pompfunctie van het hart. Doordat de hartspier niet voldoende krachtig is om het bloed uit het hart (de hartkamer) te pompen, ontstaat er aan de ene kant een ophoping (stuwing) in de bloedvaten die het bloed aanvoeren naar het hart toe. Aan de andere kant wordt er minder bloed het lichaam in gepompt waardoor er een verminderde doorbloeding is in (delen van) het lichaam; het lichaam wordt niet van voldoende zuurstofrijk bloed voorzien. Ook spieren hebben zuurstof nodig en minder zuurstof betekent vermindering van kracht en sneller vermoeid worden bij inspanning.

Klachten en verschijnselen hartfalen

Meest voorkomende klachten van mensen met hartfalen zijn:

 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Prikkelhoest, vooral bij plat liggen
 • Opgezette benen en enkels
 • Slapeloosheid
 • Koude handen en voeten
 • Onzekerheid over lichamelijke gesteldheid
 • Vermindering van sociale activiteiten, een vermindering van
  kwaliteit van leven

Behandeling hartfalen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan het trainingsprogramma de volgende resultaten geven:

 • Verbetering van het algeheel uithoudingsvermogen (de conditie).
 • Afname van vermoeidheidsklachten.
 • Verbetering van spierkracht.
 • Verbetering van ademspierkracht, met als gevolg een afname van kortademigheid.
 • Leren kennen van de lichamelijke grenzen en leren omgaan met de lichamelijke beperkingen.
 • Afname van slaapstoornissen.
 • Vergroten van uw inzicht in het ziektebeeld hartfalen en een gezonde leefstijl.
 • Verbetering van kwaliteit van leven.

Hoe ziet het beweegprogramma hartfalen er voor u uit?

Het beweegprogramma zal ongeveer 12 weken in beslag nemen, maar duurt mogelijk langer. Voorwaarde bij dit beweegprogramma is dat de cardioloog toestemming geeft en dat de medicatie al is geoptimaliseerd. Het programma is individueel afgestemd, maar wordt in groepsverband gegeven. De trainingen worden gegeven in een van de oefenzalen van Fysio Team Texel en vinden plaats in kleine groepen van maximaal 6 personen.

De trainingen worden gegeven door de speciaal daarvoor geschoolde fysiotherapeuten Sanne van Althuis en Ingeborg Wijbrands. Voordat u begint te trainen in de groep heeft u eerst een individuele afspraak met een van de fysiotherapeuten, oftewel een intakegesprek.

Intake inplannen?

Tijdens de intake besteden we aandacht aan:

 • Uw huidige en wenselijke activiteitenniveau
 • Een gezonde leefstijl
 • Uw verwachtingen van het hart beweegprogramma
 • Uw persoonlijke doelen

Vervolgens wordt er een wandeltest afgenomen om uw beginniveau te bepalen.

Na de intake kunt u in overleg instromen in een van de groepen. Afhankelijk van het beginniveau wordt er 1-2x per week getraind. De trainingen duren 50 minuten. De training bestaat o.a. uit fiets-, loop-, kracht- en circuittraining en kennismaking met ontspanningsoefeningen. Ook het behouden van een actieve levensstijl na het beëindigen van het bewegingsprogramma is van groot belang. Hoe u dit kunt realiseren wordt in een vroeg stadium met u besproken.

Fysio Team Texel heeft een nauwe samenwerking met de fysiotherapeuten van de hartrevalidatie van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Onderzoeksgegevens en medische gegevens worden onderling uitgewisseld om de trainingen op maat te kunnen aanbieden en nauw aan te laten sluiten op de hartrevalidatie periode van het ziekenhuis.

Hartrevalidatie     Ingeborg Wijbrands  gespecialiseerd in hartrevalidatie