Manuele fysiotherapie

Manuele fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten in het houdings- en bewegingsapparaat. Klachten, die verband houden met het niet goed werken (functiestoornis) van gewrichten in wervelkolom, armen en benen.

De manueel therapeut probeert de functiestoornis te verhelpen door het toepassen van specifiek mobiliserende bewegingen. Op deze wijze kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel verbeteren, zowel in kwaliteit (soepeler bewegen, minder pijn) als in kwantiteit (vergroten van de beweeglijkheid).

Hoe helpt manuele fysiotherapie?

Of manuele fysiotherapie ook uw klacht(-en) kan verhelpen moet blijken tijdens het onderzoek. Tijdens de eerste behandeling voert de manueel therapeut een vraaggesprek met de patiënt. Naar aanleiding van het gesprek voert hij of zij een lichamelijk onderzoek uit. De manueel therapeut kijkt daarbij vaak wat uitgebreider dan alleen naar het gebied van de klacht zelf, bijvoorbeeld ook naar eventuele functiestoornissen in aangrenzende gewrichten en of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.

Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en een prognose gemaakt. Door de gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut in staat de oorzaak van de klachten te beoordelen en een “oplossing op maat” te vinden voor behandeling.

Wouter - manuele fysiotherapie  Bruce - manuele fysiotherapie     Wouter Keijning,  en Bruce Slort, manueel therapeuten