Morbus Bechterew

Bechterew is een progressieve rugklacht wat zich kenmerkt door een eerste episode <20.

De aandoening kenmerkt zich door onderstaande symptomen.

  • Oogontsteking
  • Achillespeesklachten
  • Inflammatoire darmziekten
  • Aanhoudende of toenemende nachtelijk pijn die niet te beïnvloeden is door het veranderen van een houding
  • Onverklaarbare perifere artritis
  • Verbetering bij bewegen
  • Geen verbetering bij rust
  • Bamboo spine
  • NSAID’s werkzaam

Bij verdenking op Bechterew dient er aanvullend onderzoek gedaan te worden zoals bloedonderzoek en MRI.

Samen met de fysiotherapeut gaat u kijken wat de beste behandeling is voor u bij deze klacht.