Bewegen Op Maat (BOM)

Kampt u met (chronische) klachten? Is uw belastbaarheid afgenomen? Of zoekt u een manier om weer in beweging te komen? Dan is onze Bewegen Op Maat (BOM) groep mogelijk iets voor u.

Binnen de BOM groep wordt er op gevarieerde en verantwoorde wijze getraind aan de hand van een voor u persoonlijk opgesteld trainingsschema. Dit persoonlijke trainingsschema wordt opgesteld door een van onze fysiotherapeuten aan de hand van
een intake van 45-60 minuten. Tijdens deze intake worden zowel conditie-, balans- en kracht testen gedaan om een goed beeld te krijgen van uw belastbaarheid. Samen met u worden daarna trainingsdoelen opgesteld. U kunt daarbij denken aan het verbeteren van conditie,
kracht, coördinatie/balans en uithoudingsvermogen.
Vervolgens start een trainingstraject van 13-26 weken. In een groep van maximaal 6 personen wordt er onder begeleiding van een van de buurtsportcoaches van Texels Welzijn (Kars Zeinstra) 50 minuten getraind. De vorderingen worden bijgehouden en na 3-6 maanden geëvalueerd met de fysiotherapeut. Zo nodig wordt het persoonlijke trainingsprogramma bijgesteld.Kosten:

De kosten voor de intake en de evaluaties bij de fysiotherapeut worden mogelijk vergoed vanuit uw
aanvullende verzekering. De kosten voor het trainingstraject zijn voor eigen rekening en bedragen 126 euro voor een trainingsperiode van 12 weken. U krijgt de 13e les gratis.

  Niek Bron en Ingeborg Wijbrands  gespecialiseerd in Bewegen Op Maat