Hoofdpijn

Er zijn verschillende soorten hoofdpijn de meest voorkomende vormen hoofdpijn zijn:

  • Spanningshoofdpijn
  • Migraine
  • Medicatie gerelateerde hoofdpijn
  • Cluster hoofdpijn
  • Cervicogene hoofdpijn

Klachten en verschijnselen

Spanningshoofdpijn: Tweezijdige, drukkende of knellende, matig intense hoofdpijn, gedurende minuten tot dagen. De hoofdpijn neemt niet toe bij fysieke activiteit. De hoofdpijn kan activiteiten storen, maar niet verhinderen. Kan ontstaan door een verhoogde spierspanning en de aanwezigheid van triggerpoints in nekspieren.

Migraine: Herhaaldelijk optredende eenzijdige hoofdpijn gedurende 4 tot 72 uur. De hoofdpijn is vaak pulserend, matig tot heftig qua intensiteit en verergert bij fysieke inspanning, gaat vaak gepaard met misselijkheid en/of braken, en/of foto- en fonofobie en verhindert de dagelijkse activiteiten. Van migraine met aura is sprake wanneer er ook een reversibel focaal neurologisch symptoom aanwezig is, dat zich geleidelijk in minimaal vijf minuten ontwikkelt (in tegenstelling tot een TIA, waarbij de symptomen in enkele seconden optreden) en maximaal zestig minuten duurt.

Medicatieovergebruikshoofdpijn: A specifieke hoofdpijn veroorzaakt door overmatig gebruik van medicatie voor hoofdpijn: paracetamol of NSAID’s ≥ 15 dagen per maand, triptanen ≥ 10 dagen per maand gedurende drie maanden.

Clusterhoofdpijn: Herhaaldelijk optredende, zeer heftige intense eenzijdige pijn van het aangezicht en/of hoofd gedurende 15 tot 180 minuten variërend van eenmalig om de dag tot 8 maal per dag. De pijn gaat vaak gepaard met een rood en/of tranend oog, neusverstopping, ooglidoedeem, pupilvernauwing en/of hangend ooglid, verhoogde zweetsecretie van voorhoofd/gelaat en onrustig gevoel en bewegingsdrang.

Cervicogene hoofdpijn: Eenzijdige hoofdpijn veroorzaakt door structuren uit de hoog cervicale werelkolom (facet, Ligament, musculair) neemt toe bij bewegingen van de nek, mild en zeurend van karakter en vaak een beperkte bewegelijkheid van de nek. Komt veel voor bij een trauma (in de voorgeschiedenis).

Behandeling
De behandeling bij spanningshoofdpijn bestaat bijvoorbeeld uit het behandelen van de triggerpoints. Er kan ook gebruik worden gemaakt van manuele therapie zoals een manipulatie of mobilisatie. Ook is er veel aandacht voor het trainen van de nekspieren.

De behandeling van cervicogene hoofdpijn bestaat uit manuele therapie zoals een manipulatie of mobilisatie en het trainen van de nekspieren.

Medicatie gerelateerde hoofdpijn zal zich vooral richten op informeren en adviseren.