Etalagebenen

<CLAUDICATIO INTERMITTENS>

Wat zijn etalagebenen?
Het Latijnse ‘Claudicatio intermittens’ betekent letterlijk: met tussenpozen mank lopen. Etalagebenen is een vorm van ‘Perifeer Arterieel
Vaatlijden’ ofwel PAV. Het betekent dat er iets mis is met de bloedvaten. De slagaders van het been (of de benen) zijn door slagaderverkalking vernauwd.
Slagaderverkalking (of atherosclerose), bestaat uit een neerslag van kalk en vettige substanties, die aan de binnenwand van de slagaders
blijft zitten. Dit wordt plaquevorming genoemd. De plaques die in de slagaders van de benen blijven steken hopen zich op en kunnen de slagader ernstig vernauwen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar de benen toe vermindert. Bij inspanning krijgen de beenspieren hierdoor te weinig zuurstof, waardoor
klachten ontstaan. Door te stoppen met de inspanning, krijgen de beenspieren weer voldoende zuurstof en trekken de klachten weer weg.

Oorzaak en ontstaanswijze
Plaquevorming treedt vaker op bij mensen die roken. Er zijn verschillende risicofactoren, die bijdragen aan de ontwikkeling van de aandoening.
Denk bijvoorbeeld aan suikerziekte, een hoge bloeddruk en een relatief hoge leeftijd. Daarnaast hebben mannen een verhoogde kans op het ontwikkelen ervan.
Volgens de laatste schattingen heeft 1 op de 5 volwassenen, ouder dan 50 jaar, last van deze ziekte.

Welke klachten worden er gevoeld?
De benen voelen bij inspanning verkrampt en vermoeid aan. Soms omschrijft men het ook als een stekende, krampachtige pijn die verdwijnt
als men stopt met de inspanning. De klachten worden vooral gevoeld in de kuit en het bovenbeen, maar soms ook in de voet of bil. Verder kunt u ook last hebben van koude voeten en/of kalknagels.

Behandeling
Fysiotherapeuten, aangesloten bij het ‘Chronisch ZorgNet’ voorheen Landelijk Netwerk ClaudicatioNet), begeleiden u met een specifieke training, gesuperviseerde looptraining. Door de training verbetert u de doorbloeding, coördinatie en het uithoudingsvermogen van uw spieren. Tevens wordt de pompfunctie van uw hart-
en longsysteem aangezet en neemt de algehele conditie toe.
De gesuperviseerde looptherapie is gericht op het vergroten van de pijnvrije loopafstand.  Uit onderzoek blijkt dat de maximale loopafstand
zeker twee keer verdubbeld t.o.v. de afstand die u kon lopen voor de therapie, maar vaak zelfs verdrievoudigd of verviervoudigd. Tijdens de therapie zal ook aandacht besteed worden aan leefstijlfactoren, zoals stoppen met roken, in beweging komen en gezonde
voeding.

In onze praktijk is Ingeborg Wijbrands specialist op het gebied van etalagebenen. Zij is ook aangesloten bij Chronisch ZorgNet.

    Ingeborg Wijbrands, gespecialiseerd in etalagebenen